Moderne teknologi sikrer høj kvalitet

Anvendelsen af restprodukter til fremstilling af biodiesel giver en række udfordringer i forhold til anvendelsen af rene planteolier.

Indholdet af frie fedtsyrer er markant højere, hvilket kan give procesmæssige problemer, hvis disse ikke omdannes til fedtsyremetylestre før omdannelsen af fedtstofferne. Dette betyder, at omdannelsen sker i to trin. Først gennemføres en sur forestring med svovlsyre som katalysator, og efterfølgende omesterificeres fedtstofferne under basiske forhold ved tilsætning af en basisk katalysator – typisk kalium – eller natrumhydroxid.

Anvendelsen af animalsk fedt kræver endvidere en bedre slutraffinering, idet dette indeholder en række mikrokomponenter, der kan give udfældningsproblemer, hvis de ikke fjernes. Derfor gennemgår biodieselen en afsluttende destillation, hvor FAME opdeles i en henholdsvis let og tung fraktion. Dette sikrer endvidere også et lavt svovlindhold i den færdige biodiesel (<10 ppm). Foruden biodiesel produceres der glycerin og kaliumsulfat.

Procesanlægget er leveret af det østrigske firma BDI, der har stor erfaring med etablering af biodieselanlæg baseret på animalsk fedt. Endvidere har SARIAs medejerskab af Daka ecoMotion sikret tilførsel af en betydelig viden, idet dette selskab har etableret og driver flere biodieselanlæg i Tyskland.

Daka har arbejdet med afprøvning af andre katalysatorer i et forsøgsanlæg. Disse kan give nogle procesmæssige fordele, men af tidsmæssige årsager et det valgt at basere fuldskalaanlægget på kendt og afprøvet teknologi. Forbedringer vil efterfølgende løbende kunne implementeres.

Hvad indgår i produktionen?

Daka ecoMotion biodiesel vil primært være produceret ud fra raffineret animalsk fedt udvundet fra restprodukter fra slagterier og primærlandbruget. Andre restprodukter i form af brugt friturefedt og andre olier uegnet til fødevareproduktionen vil også kunne indgå i produktionen.

Der er en stor animalsk produktion i Danmark, og vi skal sikre en optimal nyttiggørelse af de restprodukter, der ikke har en tilstrækkelig god kvalitet til at ende på forbrugernes middagsborde.

For nogle mennesker vil specielt anvendelsen af restprodukter fra landbruget være kontroversielt. Disse råvarer er imidlertid ikke sammensat anderledes end dem, der når frem til slagteriet. Traditionelle fossile brændstoffer stammer ligeledes fra planter og dyr, men vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der skal gå 100 mill. år, før de nuværende restprodukter fra landbruget.

Moderne teknologi sikrer høj kvalitet

For at Daka ecoMotion kan bevare sin position på markedet, arbejdes der løbende med optimering og udvikling af følgende fokusområder:

  • Bæredygtige råvarer, med fokus på restprodukter.
  • Produktionsanlæg, hvor der ved avanceret proceskontrol og ny teknologi løbende opnås kapacitetsforbedringer og reduktion i forarbejdningsomkostninger.
  • Produktudvikling, således at vores produkter bliver mere attraktive for vores kunder. Dette gælder både hovedproduktet EN 14 214 biodiesel og tung biofyringsolie samt biprodukterne glycerin og kaliumsulfat.

Udviklingsarbejdet er forankret i den samlede udviklingsstrategi for ecoMotion-gruppen og sker i samarbejde med leverandører og kunder samt vidensinstitutioner.

Miljø

Daka ecoMotions produktionsanlæg har en særskilt Kap. 5 godkendelse, der sikrer, at påvirkningen af det omgivende miljø er meget begrænset. Selve produktionen af biodiesel sker i et lukket anlæg, hvorfra emissionerne er meget begrænsede. Biodiesel er endvidere kendetegnet ved at det i modsætning til fossil diesel let nedbrydes i naturen ved spild. Læs mere om vores biodiesel her

Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka Denmark A/S, og i tråd med koncernens mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljøet. Daka arbejder kontinuert med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed på fabrikkerne, der naturligvis alle er miljøgodkendte.Læs mere om Dakas miljøprofil på Daka Denmark A/S’ hjemmeside.

Læs om biodiesel her.

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: ecomotion@daka.dk | Telefon: +45 7674 5111