Til biogas produktion

Daka Råglycerin

Indhold Typiske værdier %
Råglycerin                60-65
Fedt/Olie                8-12
Vand                10-20
Svovl                1-3
Aske                4-7

Potentiel gasproduktion 300 Nm3 methan pr. ton eller 600 Nm3biogas (50% methan).

Til energiproduktion ved bioforgasning
Biprodukt fra fremstilling af Biodiesel på basis af forarbejdet animalsk fedt af kategori 1 og 2*

Produktet håndteres iht. Slambekendtgørelsen.

Glycerinen frigøres i processen ved fremstilling af Biodiesel. Den dannes ved en reaktion mellem en alkohol og olier/fedtstoffer.

Potentiel gasproduktion 300 Nm3 methan pr. ton eller 600 Nm3biogas (50% methan).

* Jf. EU-forordning nr. 1069/2009 & 142/2011

  • Høj gasproduktion
  • Nem håndtering og levering
  • Potentiale for certificeret bæredygtig gasproduktion.
  • Biprodukt fra Bæredygtig brændstofproduktion.
  • Ikke bundet til fødevaremarkedet
  • Grønt dansk produkt

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: ecomotion@daka.dk | Telefon: +45 7674 5111