Rensningsanlæg

Daka Dencerin

Biosubstrat i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 294/2013 sammenholdt med forordning EF nr. 1069/2009

Uegnet som dyrefoderbestanddel; ikke beregnet til konsum

Hent sikkerhedsdatabladet for Daka Dencerin her.

Hent produktdatabladet for Daka Dencerin her.

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: ecomotion@daka.dk | Telefon: +45 7674 5111