Oplysninger om databeskyttelse om kunder, leverandører og tjenesteudbydere

Kontaktoplysninger for den ansvarlige instans

Ansvarlig for behandling er

Daka Denmark A/S
Lundagevej 21
8722 Hedensted
Denmark
Telephone: +45 7674 5111

Data Protection Officer
Daka Denmark
Lundagervej 21
8722 Hedensted
Email: daka@daka.dk

Hvilke data behandles?
Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra vores kontraktpartnere inden for rammerne af vores forretningsforhold.

Personoplysninger (i det følgende benævnt “Data”) er al information relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller fødselsdato. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske , mental, økonomisk, kulturel eller social identitet for den fysiske person.

Hvis du som en fysisk person er vores kontraktlige partner, menes dine personlige data med dette. Hvis du er blevet navngivet os af vores kontraktpartner som en kontaktperson inden for forretningsforholdets omfang, behandler vi de personoplysninger, som vores kontraktpartner eller du personligt har stillet til rådighed for os til dette formål (normalt navn, adresse og andet kontaktdata såsom e-mail-adresse og telefonnummer samt funktion).

Vi behandler også – for så vidt dette er nødvendigt for at levere vores tjenester – personoplysninger, som vi tilladt har modtaget fra andre virksomheder i SARIA-koncernen eller fra andre tredjeparter (f.eks. Til at udføre ordrer, til at opfylde kontrakter eller på grundlag af et givet samtykke af dig). Derudover behandler vi personoplysninger, som vi har indhentet og har tilladelse til at behandle fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. Jordbøger, handels- og foreningsregistre, presse, medier, internet).

Relevante personoplysninger i prospektprocessen, i åbningen af ​​stamdata: Navn, adresse / andre kontaktoplysninger (telefon, e-mail-adresse), bankoplysninger, funktion.

Behandlingsformål, retsgrundlag og videresendelse af data
Vi behandler ovennævnte personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og Bundesdatenschutzgesetz (Federal Data Protection Act; BDSG):

a) Til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra b GDPR) Behandlingen af ​​personoplysninger udføres inden for rammerne af gennemførelsen af ​​de kontrakter, der er indgået med kontraktlige partnere med og til gennemførelsen af ​​foranstaltninger, der er præ-kontraktlige.
Formålet med databehandlingen er primært baseret på kravene til tjenesten og kan blandt andet omfatte behovsanalyser og rådgivning.
Yderligere detaljer om formålet med databehandling kan findes i de respektive kontraktdokumenter og vilkår og betingelser.

b) Inden for rammerne af interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR)

 • Så vidt det er nødvendigt, behandler vi dine data udover den faktiske opfyldelse af kontrakten for at beskytte vores legitime interesser eller tredjeparters interesser.
  Eksempler:

  • Test og optimering af procedurer til efterspørgselsanalyse og direkte kundekontakt.
  • Annoncering eller markeds- og opinionsundersøgelser, medmindre du har modsat dig brugen af ​​dine data.
  • Påstand om juridiske krav og forsvar i juridiske tvister.
  • Forebyggelse af kriminelle handlinger.
  • Foranstaltninger til forretningsstyring og videreudvikling af tjenester og produkter.

c) Baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR)

Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle personoplysninger til bestemte formål (f.eks. Overførsel af data inden for gruppen / koncernen, reklame, markedsundersøgelser), er lovligheden af ​​denne behandling baseret på dit samtykke. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dette gælder også for tilbagekaldelse af erklæringer om samtykke, der blev givet os, inden EU’s generelle databeskyttelsesforordning trådte i kraft, dvs. inden den 25. maj 2018. Bemærk, at tilbagekaldelsen kun er effektiv i fremtiden. Behandlingshandlinger, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

d) På grund af lovkrav (artikel 6, stk. 1, litra c GDPR) eller af almen interesse (artikel 6, stk. 1, litra e, GDPR).

Desuden er vi som firma underlagt forskellige juridiske forpligtelser, dvs. juridiske krav (f.eks. Skatteret, affaldslov). Formålet med behandlingen inkluderer blandt andet opfyldelse af finanspolitiske kontrol- og rapporteringsforpligtelser samt opfyldelse af verifikationssystemet i henhold til affaldshåndteringsloven, sikring af it-sikkerhed og it-drift, foranstaltninger til bygning og anlægssikkerhed (f.eks. Adgangskontrol ).

Tjenesteudbydere og stedfortrædende agenter, der er ansat hos os, kan også have adgang til dine data, som de har brug for for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Dette er virksomhederne fra nedenstående kategorier:

 • Offentlige organer og institutioner (f.eks. Regionalt råd som affaldsmyndighed), hvis der er en juridisk eller officiel forpligtelse.
 • Underleverandør til bortskaffelse og rengøring af affald.

Under disse betingelser kan modtagere af personlige data være:

 • Forarbejdningsvirksomheder, som vi sender personoplysninger til, for at udføre forretningsforholdet med dig. Mere specifikt: Behandling af underentreprenørtjenester, support / vedligeholdelse af EDP / IT-applikationer, arkivering, dokumentbehandling, call center-tjenester, compliance-tjenester, kontrol, datadestruktion, indkøb / indkøb, kundeadministration, brevbutikker, marketing, medieteknologi, rapportering, udgiftsregnskab, telefoni, videolegitimering, webstedsadministration, revisionstjenester, betalingstransaktioner.
  Andre datamodtagere kan være de enheder, som du har givet dit samtykke til overførsel af data for.

Forpligtelse til at give dine data
Inden for rammerne af vores forretningsforhold skal du give os de personoplysninger, der er nødvendige for etablering og udførelse af et forretningsforhold og opfyldelsen af ​​de tilknyttede kontraktlige forpligtelser, eller som vi juridisk er forpligtet til at indsamle. Uden disse data bliver vi normalt nødt til at nægte at indgå kontrakten eller udføre ordren. Eksisterende kontrakter kan ikke længere udføres og skal muligvis opsiges.

Opbevaringsvarighed
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Data, der ikke længere er nødvendige for at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser, slettes, medmindre:

 • Opbevaringen tjener opfyldelsen af ​​lovlige opbevaringsperioder, især i henhold til § 147 AO (Abgabenordnung; generel skattelov), § 257 HGB (Handelsgesetzbuch; tysk handelslov). Ifølge dette er opbevaringsperioderne op til ti år.
 • Opbevaringen tjener til at bevare bevis inden for rammerne af forældelsesfristen. I henhold til §§ 195 ff. BGB disse begrænsningsperioder kan være op til 30 år.

Registrerede rettigheder
Du kan når som helst anmode om oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger (art. 15 GDPR). I overensstemmelse med de juridiske bestemmelser har du endvidere ret til berigtigelse (art. 16 GDPR) og sletning (art. 17 GDPR) af dine data, en ret til at begrænse behandlingen (art. 18 GDPR), og du kan gøre indsigelse mod behandling af dine data (art. 21 i GDPR).

Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige i alle ovennævnte forhold (datenschutz@saria.de).

Retten til at klage til tilsynsmyndighederne:
I henhold til art. 77 GDPR, har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles ulovligt. Adressen til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er: Statskommissær for databeskyttelse og informationssikkerhed i Nordrhein-Westfalen; Adresse: Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf; Tlf: 0211-38424-0; Fax: 0211-38424-10 E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Automatiseret beslutningstagning / profilering
Automatiseret beslutningstagning eller profilering finder ikke sted.