Oplysninger om databeskyttelse om behandling af ansøger- og medarbejderdata

Kontaktoplysninger for den ansvarlige instans

Ansvarlig for behandling er

Daka Denmark A/S
Lundagevej 21
8722 Hedensted
Denmark
Telephone: +45 7674 5111

Data Protection Officer
Daka Denmark
Lundagervej 21
8722 Hedensted
Email: daka@daka.dk

Hvilke data behandles?
Vi behandler dine personlige data, som vi har indsamlet direkte fra dig. Personoplysninger (i det følgende benævnt “Data”) er al information relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller fødselsdato. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske , mental, økonomisk, kulturel eller social identitet for den fysiske person.

Inden for rammerne af ansøgningsprocessen behandler vi følgende data fra dig:

 • For- og efternavn
 • Grad, hvis relevant
 • Fødselsdato og fødested
 • Email-adresse
 • Adresse
 • Telefon- og mobilnummer
 • Information om nationalitet
 • Uddannelses- og erhvervserfaring
 • Sprogfærdigheder
 • Arbejdstilladelse, hvis det kræves
 • Certificater
 • Fotografi
 • Andre data som du giver os under ansøgningsprocessen

Ved indgåelse af ansættelsesforholdet oprettes en personlig fil, og på det tidspunkt gives yderligere information om behandlingen af ​​personoplysninger.

Behandlingsformål, juridisk grundlag og videresendelse af dataene
Inden for rammerne af ansøgningsproceduren behandles dine data allerede på tidspunktet for den første kontakt ved hjælp af ansøgnings- og rekrutteringsproceduren. Disse data behandles også efter indgåelsen af ​​ansættelseskontrakten med henblik på at gennemføre og om nødvendigt opsige ansættelsesforholdet.

Det juridiske grundlag for behandling af disse data er § 26 stk. 1 sætning 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz; Federal Data Protection Act) (med henblik på ansættelsesforholdet).

Dine data kan overføres inden for gruppen af ​​virksomheder under ansøgningsproceduren til visse virksomheder, hvis disse virksomheder udfører databehandlingsopgaver centralt for de virksomheder, der er tilknyttet gruppen.

Hvis dine data behandles af andre personer eller organer (eksterne tjenesteudbydere) på vores vegne, sikrer vi overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser. Især for it-tjenester videregiver vi dine data til eksterne tjenesteudbydere, hvis det er nødvendigt. De behandler dataene inden for rækkefølgen af ​​ordrebehandling.

Forpligtelse til at levere dine data
Nogle data, som du leverer til os i forbindelse med din ansættelse, er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendige for indgåelse og korrekt udførelse af den kontrakt, som din ansættelse hos os er baseret på. Du er derfor forpligtet til at give os disse data. Vi vil gerne påpege, at hvis du ikke giver os disse data, vil det betyde, at vi ikke bruger dem til vores egne formål.

Opbevaringsvarighed
Vi gemmer dine data, så længe dette er nødvendigt for det forfulgte formål. Dette gælder i løbet af ansøgningsproceduren og i tilfælde af rekruttering i ansættelsesforholdet. Derudover gemmer vi dine data indtil udløbet af forældelsesfristen for eventuelle krav, der opstår som følge af kontraktforholdene (§§ 195 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch; tysk civilret), § 6 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; General Equal Treatment Act) , § 61 b ​​ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz; tysk Labout Court Law) og indtil udløbet af lovpligtige opbevaringsforpligtelser (§ 16 ArbZG (Arbeitszeitgesetz; Working Time Act) § 147 AO (Abgabenordnung; General Fiscal Law), § 257 HGB (Handelsgesetzbuch; German) Commercial Code).

Registrerede datarettigheder
Du kan når som helst anmode om oplysninger om behandlingen af ​​dine data (art. 15 GDPR). Derudover har du i overensstemmelse med lovbestemmelserne ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR) og sletning (art. 17 i GDPR) af dine data, en ret til at begrænse behandlingen (art. 18 i GDPR), og du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data (art. 21 i GDPR).

Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige i alle ovennævnte forhold (datenschutz@saria.de).

Retten til at klage til tilsynsmyndighederne
I henhold til art. 77 GDPR, har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine data behandles ulovligt. Adressen til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er: Statskommissær for databeskyttelse og informationssikkerhed i Nordrhein-Westfalen; Adresse: Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf; Tlf: 0211-38424-0; Fax: 0211-38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Automatiseret beslutningstagning / profilering
Automatiseret beslutningstagning eller profilering finder ikke sted.