Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Til opvarmningsformål

Daka Biofyringsolie

CO2 reduktion

Antal udledte gram CO2 per megajoule energi i produktet

ProduktCO2 (gram per megajoule)
Diesel88
Palmeolie FAME68
Rapsolie FAME52
Animalsk fedt FAME14

 

Produktbeskrivelse

Fedtsyremetylester (FAME) produceret af animalsk fedt*

2. generations Biodiesel er produceret af affaldsprodukter, som ikke må anvendes til menneskeføde eller dyrefoder

* Jf. EU-forordning nr. 1069/2009 & 142/2011

Fordele
 • Mere end 85% CO2 reducerende brændstoffer
 • Ikke bundet til fødevaremarkedet
 • ISCC Certificeret

Daka Kaliumsulfat

Indhold
Makronæringsstoffer 
Kvælstof [N]2,2 kg/ton
Fosfor [P]0,6 kg/ton
Kalium [K]191 kg/ton
Calcium [Ca]++ %
Magnesium [Mg]++ %
Svovl [S]86 kg/ton

 

Produktbeskrivelse

Koncentreret kaliprodukt, der er velegnet til at optimere næringsstofindhold i husdyrgødningen ved direkte iblanding i gyllertank.

Produktet er brunt med pastakonsistens, med en let sur lugt, som levers direkte til gylletank i forbindelse med omrøring kort inden udspredning på marken.

Kaliumsulfat er restprodukt fra produktion af biodiesel, der opstår ved en reaktion mellem 2 katalysatorer, Svovlsyre og Kaliumhydroxid.

Produktet er hygiejniseret, og kan anvendes uden restriktion på alle afgrøder, så længde krav i Affald til Jord bekendtgørelsen overholdes1 .

1 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (affald til jord-bekendtgørelsen).

Fordele
 • Let omsætteligt kalium og svovl
 • Gødningen, der er udvundet ved ren genanvendelse.
 • Let at iblande direkte i gylletank inden udspredning
 • Grønt dansk produkt, produceret af restprodukter fra landbruget

Daka Biofyringsolie - tung

CO2 reduktion

Antal udledte gram CO2 per megajoule energi i produktet

ProduktCO2 (gram per megajoule)
Diesel88
Palmeolie FAME68
Rapsolie FAME52
Animalsk fedt FAME14

 

Produktbeskrivelse

Tung Biofyringsolie bestående af fedtsyremetylester (FAME) og andre fedtkomponenter produceret af animalsk fedt*

Tung Biofyringsolie er en fraktion fra destillationsprocessen i fremstilling af biodiesel.

Tung biofyringsolie kan bruges som brændsel i damp eller fjernevarmekedler.

* Jf. EU-forordning nr. 1069/2009 & 142/2011

Fordele
 • Mere end 85% CO2 reducerende brændstoffer
 • Ikke bundet til fødevaremarkedet
 • ISCC Certificeret

Vil du vide mere?

Så tag endelig fat i os på:
E-Mail: dakanoSpam@daka.dk | Telefon: +45 7674 5111