Hvad er biodiesel?

Grundet et solidt carbon footprint fundament og brugen af restprodukter i produktionen har EU klassificeret ecoMotion TME (tallow methyl ester) som anden generations biodiesel.

Biodiesel er fedtsyremethylestre (FAME) dannet ved en reaktion mellem en alkohol og olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse. Normalt anvendes metanol (træsprit) som alkohol, men ethanol kan ligeledes anvendes. Ved omdannelsen frigøres glycerin, der er et biprodukt ved fremstillingen af biodiesel.

 

Procesdiagram for biodiesel
 
Biodiesel kan anvendes dels som et CO2-neutralt brændstof i dieselmotorer, og dels som biofyringsolie. Den europæiske dieselnorm EN 590 tillader generelt iblanding af op til 5 % biodiesel, mens en række personbiler, lastbiler og busser med mindre ændringer kan køre på 100 % biodiesel.

 

Alle olier/fedtstoffer har principielt samme opbygning, uanset om de hidrører fra planter eller dyr. Disse består i overvejende grad af triglycerider, og kun indholdet af de enkelte fedtsyrer er forskellige. Her er det specielt indholdet af umættede fedtsyrer i forhold til de mættede fedtsyrer, der har betydning for produktet. Det ses af nedenstående tabel, at palmeolie og animalsk fedt har næsten samme andel af umættede fedtsyrer, mens raps- og sojaolie har et betydeligt højere indhold af disse.

 

Animalsk fedt            Rapsolie                  Palmeolie           

Palmitinsyre (16:0)                          

24

442

Palmitolsyre (16:1)

400

Stearinsyre (18:0)

1624

Oliesyre (18:1)

436043

Linolsyre (18:2)

112010

Linolensyre (18:3)

1100
Øvrige141

 

Et højt indhold af umættede fedtsyrer sænker størkningspunktet ikke kun for olien/fedtstoffet, men også for den dannede FAME. Dette har specielt betydning ved en ren anvendelse af biodiesel, mens det ved iblanding kun har mindre betydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 




Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk