Hvad indgår i produktionen?

Raffineret animalsk fedt udvundet fra restprodukter fra slagterier og primærlandbruget samt andre restprodukter i form af brugt friturefedt og andre olier uegnet til fødevareproduktionen vil også kunne indgå i produktionen af Daka ecoMotion biodiesel. 

Daka ecoMotion biodiesel vil primært være produceret ud fra raffineret animalsk fedt udvundet fra restprodukter fra slagterier og primærlandbruget. Andre restprodukter i form af brugt friturefedt og andre olier uegnet til fødevareproduktionen vil også kunne indgå i produktionen.

 

Der er en stor animalsk produktion i Danmark, og vi skal sikre en optimal nyttiggørelse af de restprodukter, der ikke har en tilstrækkelig god kvalitet til at ende på forbrugernes middagsborde.

 

For nogle mennesker vil specielt anvendelsen af restprodukter fra landbruget være kontroversielt. Disse råvarer er imidlertid ikke sammensat anderledes end dem, der når frem til slagteriet. Traditionelle fossile brændstoffer stammer ligeledes fra planter og dyr, men vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der skal gå 100 mill. år, før de nuværende restprodukter fra landbruget. 

Vejledning om håndteringen af animalske biprodukter
Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbrug og fødevaresektoren.Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1