Anvendelse af biodiesel

Anvendelsen af biobrændstoffer i transportsektoren drives af det vedvarende energidirektiv, som forudsætter en anvendelse af 10% vedvarende energi i transportsektoren i 2020.

Anvendelse er i de fleste lande drevet af et krav om obligatorisk iblanding af biobrændstoffer i fossil brændstof. 2012 kravet er, at der skal iblandes 5,75% biobrændstoffer i fossile brændstoffer (målt på energiindhold). Det udmøntes i at selskaberne for nuværende tilsætter 7% biodiesel i diesel og 5% ethanol i benzin (volumenbasis).  
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1