Avanceret teknologi og kontinuerlig laboratoriekontrol sikrer kunderne den højeste produktkvalitet.

Moderne teknologi sikrer høj kvalitet

Anvendelsen af restprodukter til fremstilling af biodiesel giver en række udfordringer i forhold til anvendelsen af rene planteolier.
  
Indholdet af frie fedtsyrer er markant højere, hvilket kan give procesmæssige problemer, hvis disse ikke omdannes til fedtsyremetylestre før omdannelsen af fedtstofferne. Dette betyder, at omdannelsen sker i to trin. Først gennemføres en sur forestring med svovlsyre som katalysator, og efterfølgende omesterificeres fedtstofferne under basiske forhold ved tilsætning af en basisk katalysator - typisk kalium - eller natrumhydroxid.

 

Anvendelsen af animalsk fedt kræver endvidere en bedre slutraffinering, idet dette indeholder en række mikrokomponenter, der kan give udfældningsproblemer, hvis de ikke fjernes. Derfor gennemgår biodieselen en afsluttende destillation, hvor FAME opdeles i en henholdsvis let og tung fraktion. Dette sikrer endvidere også et lavt svovlindhold i den færdige biodiesel (<10 ppm). Foruden biodiesel produceres der glycerin og kaliumsulfat.
  
Procesanlægget er leveret af det østrigske firma BDI, der har stor erfaring med etablering af biodieselanlæg baseret på animalsk fedt. Endvidere har SARIAs medejerskab af Daka ecoMotion sikret tilførsel af en betydelig viden, idet dette selskab har etableret og driver flere biodieselanlæg i Tyskland.

 

Daka har arbejdet med afprøvning af andre katalysatorer i et forsøgsanlæg. Disse kan give nogle procesmæssige fordele, men af tidsmæssige årsager et det valgt at basere fuldskalaanlægget på kendt og afprøvet teknologi. Forbedringer vil efterfølgende løbende kunne implementeres. 

Markedsførende
ecoMotion anvender markedsførende teknologi til at producere biodiesel af animalsk fedt og brugt fritureolie.Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk