Produktstandarder

ecoMotion TME er ikke bare exceptionelt rent med et fremragende carbon footprint fundament, men har også gode forbrændings egenskaber pga. et højt cetan-tal.

Ved produktion af biodiesel til transportsektoren i Europa anvendes normal EN 14 214-normen. Denne er også grundlaget for kvalitetskrav ved iblanding i alm. diesel der skal opfylde EN 590-normen.

 

Klik her for at se de væsentligste krav i normen.
  
Normen blev oprindelig lavet til anvendelse af biodiesel, der dels blev anvendt i ren form, og dels blev fremstillet ud fra raps. Der er derfor angivet forskellige krav til produktets kuldeegenskaber afhængig af temperaturforholdene i de enkelte lande. Biodiesels kuldeegenskaber har mindre betydning ved iblanding, og der pågår derfor en tilretning af EN 590-normen pt., således at kravene til kuldeegenskaberne i EN 14 214-normen ikke er gældende ved iblanding. Dette har betydning for afsætning af produkterne fra Daka ecoMotion, idet disse vil have dårligere kuldeegenskaber end biodiesel fremstillet ud fra raps- og sojaolie.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1