At anvende og udnytte biogent affald og biprodukter er den mest bæredygtige måde at bekæmpe klimaforandringerne på.

Andengenerationsbiodiesel

Som et led i bekæmpelsen af de globale klimaforandringer er der brug for brændstoffer, der kan medvirke til at de naturlige ressourcer bevares. I ecoMotion-gruppen indså man hurtigt dette behov, og virksomheden har produceret og markedsført miljøvenlig biodiesel siden 2001 som et datterselskab i SARIA-gruppen. Mindre CO2-udledning, mindre soddannelse, færre skadelige stoffer og et bæredygtigt grundlag: fordelene ved ecoMotions produkter er mange. På baggrund af et solidt Carbon Footprint-regnskab og udnyttelsen af biprodukter har EU klassificeret ecoMotion TME (tallow methyl ester) som 2. generations biodiesel.

 

Produktionsmetoden tager også store hensyn til naturen, da næsten 100% af råvarerne anvendes, og der genereres således ingen spild. Biprodukter fra produktionen af biodiesel som glycerin bruges enten af virksomheden selv eller tilsættes i produktionen hos andre brancher. 

Høje produktstandarder
Daka ecoMotions produkter testes løbende i eget laboratorium og af uafhængige tredjeparts laboratorier. Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk