Lovgivning

Anvendelsen af animalsk fedt til fremstilling af biodiesel er godkendt i form af EU-forordninger.

 

Veterinær lovgivning

Anvendelsen af animalsk fedt til fremstilling af biodiesel er godkendt i form af EU-forordninger med senere revisioner 1067/2009 og 142/2011. Den højeste veterinære myndighed i EU (EFSA) har vurderet de sundhedsmæssige aspekter og fundet, at fremstillingen og anvendelsen af biodiesel er en meget sikker form for genanvendelse.

 

Glycerinen kan nyttiggøres ved bioforgasning i biogasanlæg eller ved medforbrænding i kedelanlæg. Kaliumsulfat kan anvendes til gødningsformål.

 

Miljølovgivning

Daka ecoMotions biodieselproduktion er godkendt efter biproduktforordningen EU-1067/2009 og 142/2011 samt miljøbeskyttelsesloven.

 

Endvidere afsættes en del af restprodukterne efter slambekendtgørelsen.

 

Vejledning om håndteringen af animalske biprodukter
Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbrug og fødevaresektoren.Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1