Blåt stempel til biodiesel fra animalsk fedt

ecoMotion producer en af de mest miljøvenlige og bæredygtige typer af biodiesel.

Det er muligt at omdanne affald / restprodukter til konkurrencedygtigt biobrændstof med en god miljøprofil. Så klar er en af hovedkonklusionerne i en livscyklusanalyse (LCA) fra Institut for Produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

 

Der er udført flere livscyklusanalyser for biodiesel baseret på animalsk fedt. Da der er tale om et CO2-neutralt restprodukt, giver disse en meget positiv vurdering af vores produkt.

 

I den hjemlige debat omkring biobrændstof har det været fremført, at det giver en større CO2-fortrængning at brænde biomassen af direkte i varmeværker, idet der er et betydeligt energitab til omdannelsen. Problemet er imidlertid, at man i EU ikke har nogle reelle alternativer til fossile brændstoffer, og af forsyningsmæssige årsager er det vigtigt at få udviklet alternativer. Endvidere er energitabet ved omdannelse af animalsk fedt til biodiesel lavt og på niveau med energiforbruget til raffinering af fossile brændstoffer.  
  
I Europa sker der endvidere en udvikling mod flere dieseldrevne motorkøretøjer hvilket er en positiv udvikling, idet dieselmotoren i forhold til benzinmotoren kører op til 30% mere per liter brændstof.  
   
Dette betyder, at der vil opstå mangel på diesel i Europa. Populært sagt kan biodiesel derfor være med til, at der kan konverteres endnu flere biler til dieseldrift, hvorved CO2-udledningen i transportsektoren kan reduceres yderligere. 

 

Læs mere i DTU's LCA-rapport

LCA-rapport

Bilag LCA-rapport

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1