Biodiesel er p.t. et af de mest kosteffektive alternativer til fossile brændstoffer i transportsektoren.

Innovativ teknologi til kamp mod klimaforandringer

Med en råvarebase af animalsk fedt og brugt friturefedt, kan ecoMotion producere en af de mest miljøvenlige og bæredygtige typer biodiesel, der i øjeblikket findes på markedet.

 

Ved at producere biodiesel af disse restprodukter opnås en reduktion på mindst 83% når der sammenlignes med CO2-udledningen af fossil diesel. Den potentielle reduktion er derfor ca. dobbelt så høj som for konventionel biodiesel.

 

For at biobrændstoffer kan anvendes til opfyldelse af VE-mål i transportsektoren skal de certificeres efter EU's bæredygtighedskriterier. Daka ecoMotion har her valgt at certificere produktionen efter ISCC-standarden, som er godkendt af EU-Kommissionen.

       
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk